Softwarelicentie- en gebruiksvoorwaarden voor software/apps van Ifolor (eindgebruiker-licentieovereenkomst - EULA)

1. Toepassingsgebied

De volgende licentie- en gebruiksvoorwaarden gelden voor de installatie en het gebruik van de op onze website in het Download-center of via een app-store (bijv. Apple App Store, Google Play Store) beschikbaar gestelde software/apps voor het bewerken van uw foto's, vormgeven van fotoproducten en het opgeven van bestellingen van de fotoproducten en/of digitale foto's (hierna “Software” genoemd). Voor alle bestellingen en overige bedrijfsprocessen in samenhang met onze producten en diensten gelden steeds onze Algemene Voorwaarden (AV) in hun meest actuele versie.

Door bevestiging en aansluitend gebruik van de software verklaart u zich akkoord met deze licentie- en gebruiksvoorwaarden en met onze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of deze niet in acht neemt, heeft u geen recht om (verder) van de software gebruik te maken.

2. Licentie- en gebruiksvoorwaarden

  • De software en de daarvoor geldende object- en broncode, met inbegrip van alle desbetreffende rechten (eigendomsrechten), zoals auteursrechten, merken, handelsmerken, patenten, kennis en ontwikkelingen, zijn eigendom van Ifolor AG (Zwitserland). Het gebruik van de software is u alleen toegestaan in de door deze licentie- en gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk toegestane omvang. U heeft als gebruiker geen aanspraak met betrekking tot de aan de software ten grondslag liggende object- en broncode en heeft niet het recht om de software en/of de daarvoor geldende object- en broncode in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan reverse engineering te onderwerpen, verder te ontwikkelen, te decompileren, uiteen te halen, te verspreiden, te verkopen, te verhuren of uit te leasen, of op welke manier dan ook commercieel gebruik van de software te maken.
  • Wij verlenen u een herroepbare, niet-exclusieve enkelvoudige licentie voor het gebruik van de software conform deze licentie- en gebruiksvoorwaarden. De licentie geeft uitsluitend het recht om uw fotobestanden op uw computer of mobiele apparaat (bijv. tablet of smartphone) te bewerken, en de digitale foto's te bestellen en over te dragen aan ons fotolab/onze servers.
  • De software wordt in haar actuele toestand als vrijblijvende en gratis dienst voor uw persoonlijke comfort ter beschikking gesteld. Wij kunnen niet garanderen dat de software voldoet aan uw eisen en verwachtingen en ook niet dat de uitvoering van online bestellingen onder gebruik van de software te allen tijde zonder onderbreking en foutloos is.
  • U draagt de volledige en enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de door middel van de software overgedragen (foto-)bestanden. U verplicht zich ertoe geen strafbare of op andere wijze algeheel of in verhouding tot derden illegale inhoud en gegevens in te stellen/te uploaden en geen virussen of overige programma's die schadelijke software bevatten in samenhang met de software te gebruiken.
  • Om gebruik te kunnen maken van de door ons beschikbaar gestelde software, moet u over bepaalde eindapparaten (hardware), software en een gegevensverbinding (bijv. lokaal netwerk, wifi, mobiele gegevens) beschikken, anders kunt u onze software niet downloaden en/of niet volledig gebruiken. Voor de kosten van uw internet- en/of mobiele provider en voor overige (belasting)toeslagen die samenhangen met het downloaden of gebruiken van onze software bent u als enige verantwoordelijk. Zo bent u ook zelf verantwoordelijk voor de veiligheid (virusbescherming e.d.) en het behoud van de veiligheid van uw eindapparaten (bijv. computer, tablet, smartphone) waarmee u gebruikmaakt van onze software.

    08/2018